SINAV KULÜBÜ

Siz de sınav kulübümüze üye olarak durumunuzu düzenli olarak değerlendirebilirsiniz.

Vaditepe Kurs Merkezi sınav birimi olarak, öğrencilerin gerek okul sınavlarına gerekse ÖSYM’nin yapmış olduğu sınavlara hazır olabilmesi için ölçme değerlendirme faaliyetlerini büyük bir titizlikle yürütmekteyiz.

Başarının gerçekleşmesi ve devamlılığı, öğrenilen bilgilerin sürekli olarak ölçülüp değerlendirilmesi ile sağlanmaktadır.

Sınavlar öğrencilerimizin kategorilerine göre klasik, çoktan seçmeli, açık uçlu, tamamlamalı türler şeklinde uygulanmaktadır.

Uyguladığımız sınavlar Kazanım Ölçme Eksenli olup, eksik kazanımlar bu sınavlarla öğrenci bazında belirlenip tamamlanır.

9, 10, 11, 12. Sınıf seviyelerinde, derslerimize ait ünite konu ve kazanımlar sistemimizde hazır olup, düzenli olarak güncellenmektedir.

Yapılan sınav uygulama sistemimiz, bağlantılı Online sayfamızda paylaşılarak öğretmen, veli, öğrenci arasında bir ağ ortamı oluşturmaktadır. Böylece öğrencilerimizin tüm gelişimi öğretmen ve veli tarafından 7/ 24 yakından, anında takip edilmektedir.

Ayrıca yıl içerisinde ulusal sınavları da takvimimize dâhil edip, daha genel bir perspektifte öğrencilerimizin durumunu değerlendirme fırsatını buluyoruz.

SINAV TAKVİMİ